Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.
Istota ludzka powinna umieć zmieniać pieluchy, zaplanować inwazję, zarżnąć wieprza, sterować statkiem, zaprojektować budynek, napisać sonet, prowadzić księgę rachunkową, zbudować mur, nastawić złamanie, pocieszyć umierającego, dawać rozkazy, przyjmować rozkazy, działać w grupie, działać samemu, rozwiązywać równania, analizować nowe problemy, roztrząsać nawóz, zaprogramować komputer, ugotować smaczny posiłek, walczyć skutecznie, umrzeć bohatersko. Specjalizacja jest dla insektów...
Robert A. Heinlein

Moje dwie najnowsze książki

Myśli przewodnie

You are what your deep driving desire is.
As your desire is, so is your will.
As your will is, so is your deed.
As your deed is, so is your destiny.
Jesteś tym, czym są napędzające cię z głębi pragnienia. A jakie są te pragnienia, taka jest twoja wola. Jaka jest twoja wola, takie uczynki. A jakie uczynki, takie przeznaczenie.
Brihadaranyaka Upanishad IV.4.5
Żaden wielki wysiłek nie został nigdy kupiony za pieniądze. Ni malowidło, ni wiersz, ni katedra z kamienia, ni żadne państwo nie zostało nigdy powołane do życia dla zapłaty jakiegokolwiek rodzaju. Ni Partenon, ni Termopile nie były wzniesione albo bronione dla nagrody czy chwały, ani Buchara splądrowana, ani Chiny zdeptane butem Mongoła jedynie dla łupu i władzy. Wynagrodzeniem za dokonanie tych rzeczy było samo wprowadzenie ich w czyn!
No great effort was ever bought. No painting, no music, no poem, no cathedral in stone, no church, no state was ever raised into being for payment of any kind. No Parthenon, no Thermopylae was ever built or fought for pay or glory; no Bukhara sacked, or China ground beneath Mongol heel, for loot or power alone. The payment for the doing of these things was itself the doing of them.
Gordon R. Dickson, Żołnierzu, nie pytaj!
Muszę, nim umrę,
znaleźć jakiś sposób
wypowiedzenia tego co we mnie najistotniejsze,
czego nigdy dotąd nie powiedziałem,
a co nie jest ani miłością, ani nienawiścią,
ani litością, ani pogardą,
ale prawdziwym tchnieniem życia,
nieokiełznanym i pochodzącym gdzieś z głębi,
a wnoszącym w ludzkie życie
bezkresną przestrzeń
i przeraźliwą, beznamiętną siłę
będącą czymś ponadludzkim.
I must, before I die,
find some way to say
the essential thing that is in me,
that I have never said yet
– a thing that is not love or hate
or pity or scorn,
but the very breath of life,
fierce and coming from far away,
bringing into human life the vastness
and the fearful passionless force
of non-human things.
Colin Wilson, Pasożyty umysłu
Czyż życie jest tak miłe a pokój tak słodki, aby był kupiony za cenę łańcuchów i niewolnictwa? Przebacz mi, Wszechmogący, nie wiem jaką drogę obiorą inni, ale jeśliś na los mój wrażliwy, to daj mi wolność, albo daj mi śmierć!
Is life so dear, or peace so sweet, as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it, Almighty God! I know not what course others may take; but as for me, give me liberty or give me death!
Patrick Henry
Zadaniem sieci jest złapanie ryb,
A kiedy ryby są złapane, sieć jest zapominana.
Zadaniem potrzasku jest złapanie królika,
A gdy królik jest złapany – potrzask zostaje zapomniany.
Zadaniem słów jest przenoszenie idei,
A gdy idee zostają uchwycone, słowa są zapominane.
Gdzież mogę znaleźć tego, który zapomniał słów?
On jest tym, z którym chcę rozmawiać.
荃者所以在魚, 得魚而忘荃。
碲者所以在兔, 得兔而忘碲。
言者所以在意, 得意而忘言。
吾安得夫忘言之人而馬之言哉!
Zhuang Zi, Prawdziwa księga południowego kwiatu
Zamieszkałem w lesie, albowiem chciałem żyć świadomie, stawać w życiu wyłącznie przed najbardziej ważkimi kwestiami, pragnąłem żyć pełnią życia i wysysać z niego całą kwintesencję, aby wykorzenić wszystko co nie jest życiem, abym w godzinie śmierci nie odkrył, że nie żyłem...
I went to the woods because I wanted to live deliberately. I wanted to live deep and suck out all the marrow of life. To put to rout all that was not life. And not, when I come to die, discover that I had not lived.
Henry David Thoreau, Walden ( sentencja)

Wyszukaj w Gavagai

Ulubione po zalogowaniu

Pełna lista działów i dokumentów

Logo Gavagai - wszechświat naszych myśli

Mapa Gavagai.pl

Oprócz zbioru sentencji i cytatów, głównną atrakcją portalu jest 41 tematów, które ustawią cię na właściwej drodze do zrozumienia najważniejszych aspektów życia i świata. Wylosuj jeden z nich tutaj. Drugi filar Gavagai.pl to zbiór ponad dwudziestu tysięcy sentencji. Wylosuj ich pakiet tutaj.

Wszechświat - wprowadzenie

Gwiazdy i astronomia Znajdziesz tu filmy i powieści i teksty o gwiazdach i astronomii
Przyczyna i skutek Znajdziesz tu opis tego, czym jest determinizm, przewidywanie przyszłości i postrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.
Nauka i metoda naukowa Znajdziesz tu wyjaśnienia, czym jest nauka i myślenie naukowe. Poznasz fundamenty mentalności człowieka nauki oraz sposób, w jaki możesz przekształcić swój własny sposób myślenia.
Fizyka i fizyka kwantowa Znajdziesz tu znajdziesz tu skrótowe omówienie teorii kwantowej i jej zastosowań

Polecani twórcy:

Słowa

Opowieści Znajdziesz tu opowieści i opowiastki o pięknie ludzkiego umysłu
Piękne myśli i sentencje Znajdziesz tu motta, sentencje i aforyzmy, które wyróżniają się swoim pięknem lub głębią spojrzenia
Powieści Znajdziesz tu powieści, które mają potencjał, aby stać się kamieniami milowymi twoich poszukiwań i rozwoju.
Droga Twojego Rozwoju Znajdziesz tu najważniejsze wskazówki co do tego, jak podejmować najważniejsze decyzje w życiu
Drogowskazy Znajdziesz tu zbiór maksym, które poprowadzą cię przez najtrudniejsze chwile zwątpienia
Retoryka Znajdziesz tu moje notatki z wykładów z retoryki profesora Jerzego Bralczyka.
Nowy Testament Znajdziesz tu najpiękniejsze i najgłębsze nauki, jakie odnalazłem w Starym i Nowym Testamencie
Człowiek i człowieczeństwo Znajdziesz tu słowa, dzięki którym poczujesz, że należysz do rasy ludzi dumnych i umiejących walczyć z przeciwnościami
Stowarzyszenie umarłych poetów Znajdziesz tu wiersze, których fragmenty pojawiły się w filmie Stowarzyszenie Umarłych Poetów
Śmierć Znajdziesz tu wiersze, które sprawią, że zamyślisz się głęboko.
Wiersze Znajdziesz tu najpiękniejsze i najgłębsze wiersze, które poprowadzą cię przez życie

Polecani twórcy:

Homeostaty

Biologia Znajdziesz tu opis tego, jak nasza biologia wpływa na to, czym jesteśmy
Ekonomia Znajdziesz tu opis tego, jak ekonomia wpływa na nasze codzienne życie i na procesy będące częścią cywilizacji

Polecani twórcy:

Filozofia - galeria filozofów

Koło wiedeńskie Znajdziesz tu opis dokonań bodaj najsłynniejszej grupy filozofów, którzy badali język, rzeczywistość i ich wzajemną relację.
Galeria filozofii analitycznej Znajdziesz tu galerię najważniejszych filozofów zajmujących się wzajemnym stosunkiem myśli, języka i rzeczywistości

Polecani twórcy:

Społeczeństwo

Psychologia Znajdziesz tu najciekawsze eksperymenty psychoogiczne, które pozwolą ci lepiej zrozumieć to, dlaczego i jak zachowują się ludzie
Propaganda Znajdziesz tu instrukcje, które pomogą ci zrozumieć i uodpornić się na rozmaite wpływy osób trzecich, a zwłaszcza podmiotów politycznych
Władza nad obywatelami Znajdziesz tu opis tego, jak ludzie jako jednostki konfrontują się z władzą polityczną
Wojny i konflikty Znajdziesz tu opisy prawideł przebiegu wojen i konfliktów, wraz z garścią pożytecznych porad i spostrzeżeń.
Manipulacje Znajdziesz tu garść spostrzeżeń i porad dotyczących technik skrytego wpływania na innych.
Nasze umysły Znajdziesz tu inspirujące spostrzeżenia o tym, co ogranicza twoje inspiracje, plany i działania. Wolność wyboru i działania jest często iluzoryczna.
Wgląd Znajdziesz tu maksymy i spostrzeżenia, które pozwolą ci poprawić twoją zdolność rozumienia i kształtowania świata wokół ciebie.
Historia Znajdziesz tu ciekawe wycinki historii powszechnej, które pomogą ci w rozumieniu świata dookoła, a zwłaszcza polityki.
Fakty Znajdziesz tu garść definicji i spostrzeżeń, które pozwolą ci rozpoznać to w twoich poglądach, co przeszkadza ci w rozumieniu świata.
Definicje Znajdziesz tu wyjaśnienia, dlaczego prawidłowe nazwanie rzeczy i zdarzeń jest kluczem do zachowania trzeźwego osądu. Myśli i słowa kołaczą się w więzieniu języka.
Nowomowa i dwójmyślenie Znajdziesz tu fragmenty z książki 1984 i podobnych, które pomogą ci zrozumieć to, jak bardzo ważny jest język w poznawaniu rzeczywistości

Polecani twórcy:

Cywilizacja

Języki i kultura Znajdziesz tu opis języków naturalnych i sztucznych, rozumianych jako zestawy narzędzi koncepcyjnych potrzebnych do nauki tego, jak oddziaływać na świat
Budowanie imperiów Znajdziesz tu przemyślenia i opisy tego, jak rozumieć geopolitykę, historię i procesy rządzące istnieniem państw i imperiów.
Przekształcanie środowiska Znajdziesz tu przykłady tego, jak człowiek i jego cywilizacja rozmawia z naturą: jak obie strony wzajemnie na siebie wpływają.
Ewolucja człowieka Znajdziesz tu informacje i ciekawostki o tym, jak nasze biologiczne dziedzictwo wpływa na nas: naszą percepcję, zdolność pojmowania świata i oddziaływania na jego elementy.

Polecani twórcy:

Wielojęzykowe repozytorium sentencji, przysłów i cytatów.

Zobacz tysiące sentencji w wielu językach, pomóż zidentyfikować ich źródła, przetłumacz te, które ci się podobają.
Przejdź...

O stronie Gavagai.pl

Gavagai istnieje od 9 lipca 1997 roku.

Ostatnia znacząca aktualizacja: 2022.11.05

Kontakt: peter . gavagai at gmail . com (at=@)

Jeśli masz teksty, które warto tu umieścić, skontaktuj się ze mną.

Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)